Παναγιώτης Ήφαιστος

Καθηγητής, Διεθνείς Σχέσεις-Στρατηγικές Σπουδές

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

www.ifestos.edu.gr  -- www.ifestosedu.gr  --  info@ifestosedu.gr  -- info@ifestos.edu.gr

 

Ηνωμένες Πολιτείες

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

 

Εισαγωγή

Στην παρούσα και παραπλήσιες σελίδες θα δοθεί έμφαση στις στρατηγικές των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας. Οι αναρτήσεις αφορούν τόσο σχετικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου. Γενικότερα, επιπλέον, ενδείκνυται το διεθνές σύστημα να εξετάζεται υπό το πρίσμα ενός αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου πολλών μεγάλων δυνάμεων. Οι αναρτήσεις εδώ θα συμπεριλαμβάνουν τόσο άρθρα και δοκίμια όσο και εμβόλιμα σχόλια και αναλύσεις.