Παναγιώτης Ήφαιστος

Καθηγητής, Διεθνείς Σχέσεις-Στρατηγικές Σπουδές                                                       

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Διεθνών-Ευρωπαϊκών Σπουδών

www.ifestosedu.gr info@ifestosedu.gr

Στρατηγική Θεωρία–Κρατική Θεωρία https://www.facebook.com/groups/StrategyStateTheory/

Διεθνής πολιτική 21ος  αιώνας https://www.facebook.com/groups/InternationalPolitics21century/

Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος: Ανισόρροπο τρίγωνο https://www.facebook.com/groups/GreeceTurkeyCyprusImbalance/

Διαχρονική Ελληνικότητα https://www.facebook.com/groups/Ellinikotita/

Άνθρωπος, Κράτος, Κόσμος–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/Ifestos.political.thought/

Κονδυλης Παναγιώτης https://www.facebook.com/groups/Kondylis.Panagiotis/

Θολό βασίλειο της ΕΕ https://www.facebook.com/groups/TholoVasileioEU/

Θουκυδίδης–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/thucydides.politikos.stoxasmos/

Μέγας Αλέξανδρος–Ιδιοφυής Στρατηγός και Στρατηλάτης https://www.facebook.com/groups/M.Alexandros/

Εκλεκτά βιβλία που αξίζουν να διαβαστούν https://www.facebook.com/groups/eklektavivlia/

Ειρηνική πολιτική επανάσταση https://www.facebook.com/groups/PolitPeacefulRevolution/

Προσωπική σελίδα https://www.facebook.com/p.ifestos

Πολιτισμός, Περιβάλλον, Φύση, Ψάρεμα https://www.facebook.com/Ifestos.DimotisBBB

Προσωπικό προφίλ https://www.facebook.com/panayiotis.ifestos

Π. Ήφαιστος, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. (Σημειώσεις διάλεξης σε ημερίδα με θέμα την θαλάσσια στρατηγική. ΙΔΙΣ / Σχολή Εθνικής Άμυνας – παράρτημα ορισμών, βασικών πτυχών και σύνδεση με Ελλάδα)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Γεωπολιτική / Γεωστρατηγική (βλ. και παράρτημα πιο κάτω)

GEOPGEOSTR 001Η γεωπολιτική / γεωστρατηγική δεν είναι ένας ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος. Το πεδίο είναι οι Διεθνείς Σχέσεις (εναλλακτικοί όροι είναι «Διεθνής Πολιτική» ή ακόμη καλύτερα και πιο περιεκτικά «Πολιτική Θεωρία του Διεθνούς Συστήματος»).

Μια περιεκτική και μη ιδεολογικά προσανατολισμένη Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής είναι συμβατή με τα αξιώματα του (Θουκυδίδειου) Παραδείγματος και συνδέει βάσιμα τα τρία επίπεδα ανάλυσης, του Ανθρώπου, του Κράτους και του Διεθνούς συστήματος. [ΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» της επιστημονικής μελέτης της διεθνούς πολιτικής και οι «επιστημονικές επαναστάσεις» http://wp.me/p3OlPy-Lb]

Η πολιτική σκέψη απαιτείται να διαθέτει οντολογική αναφορά. Σε αντίθετη περίπτωση εμπίπτει στα πεδία των κατασκευαστικών ιδεολογικοπολιτικών εκλογικεύσεων, της επικοινωνιακά χρήσιμης προπαγάνδας των κρατών και πρωτίστως στα πεδία της πολιτικής θεολογίας. [ΗΘΙΚΗ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, Η μη θεσπισμένη ισχύς στην διεθνή πολιτική. Πολιτική θεολογία versus πολιτική θεωρία και η σημασία της αξιολογικά ελεύθερης περιγραφής και ερμηνείας των διεθνών φαινομένων ­- http://wp.me/p3OlPy-1bH - http://wp.me/p3OqMa-13c]

Η στρατηγική θεωρία είναι σημαντικό πεδίο της θεωρίας διεθνών σχέσεων. Κύριος επιστημονικός σκοπός της στρατηγικής θεωρίας είναι η ανάλυση τρόπων και προσεγγίσεων εκπλήρωσης των εθνικών ή συμμαχικών συμφερόντων. Επίσης, αφορά κάθε συνεπαγόμενο ζήτημα όπως η σχέση σκοπών, πολιτικής και πολέμου.

Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Ήφαιστος, Ευρωατλαντικές σχέσεις
Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Ήφαιστος, Ευρωατλαντικές σχέσεις

Κάθε κράτος διαθέτει ή πρέπει να διαθέτει μια κρατική θεωρία που προσδιορίζει προσανατολισμούς, σκοπούς και ιεραρχήσεις των εθνικών συμφερόντων. Η κρατική θεωρία ως θεμελιώδες ζήτημα που αφορά ζωτικά την ύπαρξη και την επιβίωση ενός κράτους και της κοινωνίας του δεν είναι του παρόντος. Έχει αναλυθεί σε πολλά βιβλία, άρθρα και δοκίμια.

Οπωσδήποτε μια κρατική θεωρία είναι ελλειμματική ή και αχρείαστη εάν δεν συνεκτιμά μεταβλητές και σταθερές που αφορούν πολιτικοανθρωπολογικούς παράγοντες, κοινωνικοοντολογικά γεγονότα και πολιτικές παραδόσεις. Τουτέστιν, τόσο πνευματικά και αισθητά κριτήρια και παράγοντες, καθώς επίσης και τη δυναμική σύμμειξή τους και μέθεξή τους μέσα στην πολιτειακή-πολιτική δίνη και όπως ακατάπαυστα επηρεάζεται τόσο από ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες και κριτήρια.

Επειδή ο ακριβής προσδιορισμός των πολλών μεταβλητών είναι δύσκολος ή ανέφικτος, η ανάλυσή τους εντάσσεται σε μια λογική αναζήτησης του προσανατολισμού των πραγμάτων και των προϋποθέσεων εντός αυτού του προσανατολισμού που προκαλούν εκτροπές, ελλείμματα, ενδυναμώσεις και ανοδική ή κατηφορική φορά κίνησης.

Κρατική θεωρία και στρατηγική θεωρία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: Προσδιορίζονται τα εθνικά συμφέροντα και οι ιεραρχήσεις τους και επιδιώκεται η εκπλήρωσή τους. Το ίδιο ισχύει για τις συμμαχίες μεταξύ κρατών.

Η γεωπολιτική / γεωστρατηγική ανάλυση είναι μείζον κλάδος της στρατηγικής θεωρίας. Αυτό γιατί στο σύγχρονο άναρχο κρατοκεντρικό διεθνές σύστημα κύρια ζητήματα που αφορούν την στρατηγική ενός κράτους ή μιας συμμαχίας είναι, μεταξύ άλλων, η κατανομή ισχύος, η κατοχή ισχύος, οι συνεπαγόμενες ιεραρχίες των κρατικών δρώντων, σταθερά κριτήρια εκτίμησης της σημασίας των πόλων ισχύος πλανητικά και περιφερειακά, η χρήση της ισχύος για την εκπλήρωση συγκεκριμένων κρατικών ή συμμαχικών σκοπών και τα ρευστά κριτήρια και παράγοντες που επηρεάζουν κάθε στρατηγικό σχεδιασμό.

39-ifestos-diplomatiaΗ γεωπολιτική ανάλυση περιγράφει πρωτίστως τους σταθερούς  παράγοντες και καταγράφει τους προσανατολισμούς προς τους οποίους κινούνται οι μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την δομή ισχύος στον τόπο και στον χρόνο, πλανητικά και περιφερειακά.

Με αφετηρία τις περιγραφές της γεωπολιτικής ανάλυσης η γεωστρατηγική ανάλυση προχωρά σε στάθμιση και εκτίμηση των σταθερών και μεταβλητών κριτηρίων και παραγόντων που διαμορφώνουν την στρατηγική ενός κράτους ή μιας συμμαχίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η γεωπολιτική ανάλυση έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση της δομής ισχύος σε αναφορά με σταθερά και μεταβλητά χαρακτηριστικά του γεωγραφικού χώρου. Οι μεταβλητές είναι πολλές, οι συνδυασμοί τους άπειροι και οι εκτιμήσεις πάντα υψηλού ρίσκου:

Οροσειρές, θάλασσες, συνοριακές γραμμές, εγγύτητα στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, στενά, διώρυγες, ηπειρωτικά ή νησιώτικα χαρακτηριστικά, προσβάσεις, στρατιωτικό βάθος, οικονομικοί παράγοντες, τεχνολογία, πολιτισμός, μορφωτικό επίπεδο, θρησκείες, κοινωνική συνοχή, ιστορικά προβλήματα μεταξύ εθνών, φυλετικά χαρακτηριστικά, ιστορικά χαρακτηριστικά, νομικά συστήματα, πολιτική οργάνωση, στρατηγική κουλτούρα, ποσότητα, θέση και ποιότητα πλουτοπαραγωγικών πηγών, καταναλωτικές συνήθεις, βαθμός εκβιομηχάνισης, αγροτική οικονομία, ενεργειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο βοηθά στην κατανόηση της δομής και της κατανομής ισχύος στον τόπο και στον χρόνο. Αναζητούνται οι σταθερές και η φορά κίνησης προς την οποία προσανατολίζονται τα πράγματα.

Ένα σύνηθες λάΕυρΗφθος είναι η αποσπασματική και ασύνδετη εκτίμηση ενός ή μερικών μόνο παραγόντων όπως η οικονομία, η βιομηχανία και η ενέργεια χωρίς να γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθούν και συνδεθούν όσες μεταβλητές επηρεάζουν την ισχύ και τα συμφέροντα.

Η γεωπολιτική επειδή αναλύει την σχέση ισχύος–γεωγραφικών κριτηρίων και παραγόντων, χρησιμεύει στην κατανόηση των προβλημάτων ασφάλειας του κράτους με γεωγραφικούς όρους και με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα τα οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην πολιτική και στρατηγική ηγεσία που σχεδιάζει, χαράζει και εκπληρώνει την εθνική στρατηγική.

Η γεωστρατηγική ανάλυση επειδή συνδέει τους γεωπoλιτικούς παράγovτες με τηv εθvική στρατηγική μιας χώρας ή μιας συμμαχίας κρατών απαιτείται να εδράζεται όπως είπαμε πάνω στους θεμελιακούς σκοπούς του κράτους ή της συμμαχίας και να περιγράφει τα εναλλακτικά διλήμματα και προβλήματα σε αναφορά με συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές, αποφάσεις και ενέργειες τόσο τακτικής όσο και στρατηγικής υφής

Η Γεωπολιτική ανάλυση, λοιπόν είναι, τρόπος στάθμισης και εκτίμησης των παραγόντων ισχύος στον τόπο και στον χρόνο και η γεωστρατηγική ανάλυση, ως η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, είναι η δυναμική στάθμιση και εκτίμηση των πραγμάτων και η σύνδεσή τους με τα εθνικά συμφέροντα για να διαμορφώσουν την εθνική στρατηγική μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυχρόνια.

16ος αι. – 21ος αι. Σύστημα ισορροπίας δυνάμεων κρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος. Τρεις ιστορικές φάσεις ενός εκκρεμούς με πολλές αποχρώσεις και ειδοποιούς διαφορές

 Εκτιμήσεις για τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα όπως και κάθε ζητήματος εθνικής στρατηγικής στο ανελέητα ανταγωνιστική διεθνή πολιτική:

Κύριες πτυχές ηγεμονικών ανταγωνισμών πάνω στις γεωπολιτικές ζώνες της Ευρασίας

Παραδοσιακές ναυτικές δυνάμεις: Διαρκής μέριμνα για συγκράτηση / αναχαίτηση κάθε προσπάθειας των ηπειρωτικών δυνάμεων.

Αποτρεπτική ΣτρατΣυνοπτικά, ιστορικές φάσεις

Πολυπολικό διεθνές σύστημα 1648-1945

euroatlanticΥπερισχύουσα ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διπολικό διεθνές σύστημα 1945-1990

ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΗΣ: «"συγκρότημα" ανασχετικής και παρεμβατικής ισχύος»

Αναδυόμενο πολυπολικό διεθνές σύστημα 21ου αιώνα

Οδυσσέας17ΕΥΡΩΠΗ – ΒΑΛΚΑΝΙΑ - Ελλάδα:

Επί αιώνες και μέχρι τις μέρες μας: Κόκκινη γραμμή ανάσχεσης ηπειρωτικής δύναμης

Μια τελευταία λέξη για το ευαίσθητο και για μερικούς αμφιλεγόμενο ζήτημα της Ρωσίας.

Ένα λιγότερο ισχυρό κράτος, στην περίπτωσή μας η Ελλάδα:

“Διαφάνειες” και κύριοι ορισμοί στα πεδία της γεωπολιτικής /γεωστρατηγικής ανάλυσης σε αναφορά με την παρούσα ανάρτηση των “σημειώσεων διάλεξης” (20-21 / 5 / 16 ΙΔΙΣ) και αναφορές σε ζητήματα σύγχρονης Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (παραπομπές και αναφορές στα βιβλία που αναφέρονται στο υστερόγραφο)

GEOPGEOSTR 001Περιγραφή των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών δεδομένων στηρίζεται πρωτίστως σε συναφείς αναλύσεις του στρατηγού Celerier συμβούλου του Προέδρου Ντε Γκολ, του Raymond Aron και των αγγλοσαξόνων Mackinder / Spykeman που περιέγραψαν τις κυρίαρχες γεωπολιτικές θέσεις τόσο της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο (ο πρώτος) όσο και των ΗΠΑ (ο δεύτερος). Για σύντομη ανάλυση και χάρτες βλ. Ευρωατλαντικές σχέσεις (Ποιότητα) (κεφάλαια Π. Ήφαιστου) και στο Αγγλικό P. Ifestos, Nuclear Strategy and European Security dilemmas (Gower).

 Spykman 1944 «την ασφάλεια πρέπει να την κατανοούμε με όρους ακεραιότητας και ελέγχου της εθνικής επικράτειας».

Τα ζητήματα στρατιωτικής και οικονομικής φύσης συναρτώνται άμεσα με τα γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά του χώρου που συνθέτουν την γεωπολιτική εικόνα η οποία συναρτάται με τις στρατηγικές των κρατών ή των συμμαχιών για να συγκροτηθεί η γεωστρατηγική εικόνα.

Γεωγραφία

αναφέρεται στη γη και στο ζωικό της κόσμο ιδιαίτερα στην περιγραφή των γήινων χαρακτηριστικών των θαλάσσιων χαρακτηριστικών και την κατανομή της χλωρίδας και της πανίδας συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου και των οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων του.

Πολιτική γεωγραφία,

περιγράφει τα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου χώρου που σχετίζονται με ζητήματα οργάνωσης του χώρου, κυρίως τον κατατεμαχισμό του σε ξεχωριστά κρατικά συστήματα. Γεωγραφική θέση, η οικονομία, η δημογραφία, οι θρησκείες, οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι κτλ.

Η γεωπολιτική / γεωστρατηγική δεν είναι ένας ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος. Το πεδίο είναι οι Διεθνείς Σχέσεις (εναλλακτικοί όροι είναι «Διεθνής Πολιτική» ή ακόμη καλύτερα και πιο περιεκτικά «Πολιτική Θεωρία του Διεθνούς Συστήματος»).

Μια περιεκτική και μη ιδεολογικά προσανατολισμένη Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής είναι συμβατή με τα αξιώματα του (Θουκυδίδειου) Παραδείγματος και συνδέει βάσιμα τα τρία επίπεδα ανάλυσης, του Ανθρώπου, του Κράτους και του Διεθνούς συστήματος. [ΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» της επιστημονικής μελέτης της διεθνούς πολιτικής και οι «επιστημονικές επαναστάσεις» http://wp.me/p3OlPy-Lb]

ΕυρΗφΗ πολιτική σκέψη απαιτείται να διαθέτει οντολογική αναφορά. Σε αντίθετη περίπτωση εμπίπτει στα πεδία των κατασκευαστικών ιδεολογικοπολιτικών εκλογικεύσεων, της επικοινωνιακά χρήσιμης προπαγάνδας των κρατών και πρωτίστως στα πεδία της πολιτικής θεολογίας. [ΗΘΙΚΗ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, Η μη θεσπισμένη ισχύς στην διεθνή πολιτική. Πολιτική θεολογία versus πολιτική θεωρία και η σημασία της αξιολογικά ελεύθερης περιγραφής και ερμηνείας των διεθνών φαινομένων ­- http://wp.me/p3OlPy-1bH - http://wp.me/p3OqMa-13c]

Η στρατηγική θεωρία είναι σημαντικό πεδίο της θεωρίας διεθνών σχέσεων. Κύριος επιστημονικός σκοπός της στρατηγικής θεωρίας είναι η ανάλυση τρόπων και προσεγγίσεων εκπλήρωσης των εθνικών ή συμμαχικών συμφερόντων. Επίσης, αφορά κάθε συνεπαγόμενο ζήτημα όπως η σχέση σκοπών, πολιτικής και πολέμου.

Κάθε κράτος διαθέτει ή πρέπει να διαθέτει μια κρατική θεωρία που προσδιορίζει προσανατολισμούς, σκοπούς και ιεραρχήσεις των εθνικών συμφερόντων. Η κρατική θεωρία ως θεμελιώδες ζήτημα που αφορά ζωτικά την ύπαρξη και την επιβίωση ενός κράτους και της κοινωνίας του δεν είναι του παρόντος. Έχει αναλυθεί σε πολλά βιβλία, άρθρα και δοκίμια.

Οπωσδήποτε μια κρατική θεωρία είναι ελλειμματική ή και αχρείαστη εάν δεν συνεκτιμά μεταβλητές και σταθερές που αφορούν πολιτικοανθρωπολογικούς παράγοντες, κοινωνικοοντολογικά γεγονότα και πολιτικές παραδόσεις. Τουτέστιν, τόσο πνευματικά και αισθητά κριτήρια και παράγοντες, καθώς επίσης και τη δυναμική σύμμειξή τους και μέθεξή τους μέσα στην πολιτειακή-πολιτική δίνη και όπως ακατάπαυστα επηρεάζεται τόσο από ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες και κριτήρια.

Επειδή ο ακριβής προσδιορισμός των πολλών μεταβλητών είναι δύσκολος ή ανέφικτος, η ανάλυσή τους εντάσσεται σε μια λογική αναζήτησης του προσανατολισμού των πραγμάτων και των προϋποθέσεων εντός αυτού του προσανατολισμού που προκαλούν εκτροπές, ελλείμματα, ενδυναμώσεις και ανοδική ή κατηφορική φορά κίνησης.

ifestosOiDiethneisWsΚρατική θεωρία και στρατηγική θεωρία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: Προσδιορίζονται τα εθνικά συμφέροντα και οι ιεραρχήσεις τους και επιδιώκεται η εκπλήρωσή τους. Το ίδιο ισχύει για τις συμμαχίες μεταξύ κρατών.

Η γεωπολιτική / γεωστρατηγική ανάλυση είναι μείζον κλάδος της στρατηγικής θεωρίας. Αυτό γιατί στο σύγχρονο άναρχο κρατοκεντρικό διεθνές σύστημα κύρια ζητήματα που αφορούν την στρατηγική ενός κράτους ή μιας συμμαχίας είναι, μεταξύ άλλων, η κατανομή ισχύος, η κατοχή ισχύος, οι συνεπαγόμενες ιεραρχίες των κρατικών δρώντων, σταθερά κριτήρια εκτίμησης της σημασίας των πόλων ισχύος πλανητικά και περιφερειακά, η χρήση της ισχύος για την εκπλήρωση συγκεκριμένων κρατικών ή συμμαχικών σκοπών και τα ρευστά κριτήρια και παράγοντες που επηρεάζουν κάθε στρατηγικό σχεδιασμό.

Η γεωπολιτική ανάλυση περιγράφει πρωτίστως τους σταθερούς  παράγοντες και καταγράφει τους προσανατολισμούς προς τους οποίους κινούνται οι μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την δομή ισχύος στον τόπο και στον χρόνο, πλανητικά και περιφερειακά.

Με αφετηρία τις περιγραφές της γεωπολιτικής ανάλυσης η γεωστρατηγική ανάλυση προχωρά σε στάθμιση και εκτίμηση των σταθερών και μεταβλητών κριτηρίων και παραγόντων που διαμορφώνουν την στρατηγική ενός κράτους ή μιας συμμαχίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η γεωπολιτική ανάλυση έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση της δομής ισχύος σε αναφορά με σταθερά και μεταβλητά χαρακτηριστικά του γεωγραφικού χώρου. Οι μεταβλητές είναι πολλές, οι συνδυασμοί τους άπειροι και οι εκτιμήσεις πάντα υψηλού ρίσκου:

Οροσειρές, θάλασσες, συνοριακές γραμμές, εγγύτητα στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, στενά, διώρυγες, ηπειρωτικά ή νησιώτικα χαρακτηριστικά, προσβάσεις, στρατιωτικό βάθος, οικονομικοί παράγοντες, τεχνολογία, πολιτισμός, μορφωτικό επίπεδο, θρησκείες, κοινωνική συνοχή, ιστορικά προβλήματα μεταξύ εθνών, φυλετικά χαρακτηριστικά, ιστορικά χαρακτηριστικά, νομικά συστήματα, πολιτική οργάνωση, στρατηγική κουλτούρα, ποσότητα, θέση και ποιότητα πλουτοπαραγωγικών πηγών, καταναλωτικές συνήθεις, βαθμός εκβιομηχάνισης, αγροτική οικονομία, ενεργειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο βοηθά στην κατανόηση της δομής και της κατανομής ισχύος στον τόπο και στον χρόνο. Αναζητούνται οι σταθερές και η φορά κίνησης προς την οποία προσανατολίζονται τα πράγματα.

Ένα σύνηθες λάθος είναι η αποσπασματική και ασύνδετη εκτίμηση ενός ή μερικών μόνο παραγόντων όπως η οικονομία, η βιομηχανία και η ενέργεια χωρίς να γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθούν και συνδεθούν όσες μεταβλητές επηρεάζουν την ισχύ και τα συμφέροντα.

Η γεωπολιτική επειδή αναλύει την σχέση ισχύος–γεωγραφικών κριτηρίων και παραγόντων, χρησιμεύει στην κατανόηση των προβλημάτων ασφάλειας του κράτους με γεωγραφικούς όρους και με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα τα οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην πολιτική και στρατηγική ηγεσία που σχεδιάζει, χαράζει και εκπληρώνει την εθνική στρατηγική.

0 Εκκρεμές Watson power pointΗ γεωστρατηγική ανάλυση επειδή συνδέει τους γεωπoλιτικούς παράγovτες με τηv εθvική στρατηγική μιας χώρας ή μιας συμμαχίας κρατών απαιτείται να εδράζεται όπως είπαμε πάνω στους θεμελιακούς σκοπούς του κράτους ή της συμμαχίας και να περιγράφει τα εναλλακτικά διλήμματα και προβλήματα σε αναφορά με συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές, αποφάσεις και ενέργειες τόσο τακτικής όσο και στρατηγικής υφής

Η Γεωπολιτική ανάλυση, λοιπόν είναι, τρόπος στάθμισης και εκτίμησης των παραγόντων ισχύος στον τόπο και στον χρόνο και η γεωστρατηγική ανάλυση, ως η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, είναι η δυναμική στάθμιση και εκτίμηση των πραγμάτων και η σύνδεσή τους με τα εθνικά συμφέροντα για να διαμορφώσουν την εθνική στρατηγική μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυχρόνια.

Παραδοσιακοί άξονες γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης και μερικές σταθερές του σύγχρονου ελληνικού γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος (μερικά είναι και θα μείνουν ιστορικά αναλλοίωτα)

Ελλάδα: Για μια ανάλυση των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών δεδομένων που αφορούν την Ελλάδα έγινε από τον Αχμέτ Νταβούτογλου στο Στρατηγικό βάθος. Η χρησιμότητα της ανάλυσης αυτής ενέχει σημασία καθότι προσφέρει την οπτική ενός κράτους με το οποίο η Ελλάδα βρίσκεται σε αντιπαράθεση. Σύντομο αλλά σημαντικό το «Επίμετρο» στην Θεωρία του Πολέμου του Π. Κονδύλη (1997).

 Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειος - Κομβικό γεωγραφικό σημείο μεταξύ Ανατολής – Δύσης και Βορρά – Νότου, Βαλκανίων – Μεσογείων.

000 Waltz 001Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειος - Γιγαντιαίας γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σημασίας που είναι όμως ρευστή (η σημασία) ανάλογα και αντίστοιχα με

Η γεωπολιτική σημασία της Μικρασίας (από την «κατέχουσα και ελέγχουσα δύναμη» (μη αξιολογικός όρος) ελαχιστοποιείται

0 Trio DavΕλληνικός χώρος από Βαλκάνια μέχρι Κύπρο. 

Κύπρος

spread_of_religions_new_2Σταθερές και μεταβλητές γεωστρατηγικοί παράμετροι

Σύγκριση Ελλάδας – Τουρκίας – Βαλκανικών κρατών: Ρόλος, θέση, ιεραρχία ισχύος συναρτώνται με:

Waltz1bgΣυγκρότηση εθνικής ισχύος κάθε κράτους

Νταβούτογλου – πως βλέπει την Τουρκία - Στρατηγικό βάθος κεφ. 1

Υστερόγραφο

GEOPGEOSTR 001Ανάλυση γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών πτυχών σε αναφορά με την σύγχρονη και ύστερη ιστορική εποχή υπάρχουν σε πολλά βιβλία και δοκίμια του υποφαινόμενου (όπου και βιβλιογραφικές αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία). Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:

Π. Ήφαιστος – P. Ifestos
www.ifestosedu.gr / www.ifestos.edu.gr  info@ifestosedu.gr

Στρατηγική Θεωρία–Κρατική Θεωρία https://www.facebook.com/groups/StrategyStateTheory/
Διεθνής πολιτική 21ος  αιώνας https://www.facebook.com/groups/InternationalPolitics21century/
Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος: Ανισόρροπο τρίγωνο https://www.facebook.com/groups/GreeceTurkeyCyprusImbalance/
Διαχρονική Ελληνικότητα https://www.facebook.com/groups/Ellinikotita/
Άνθρωπος, Κράτος, Κόσμος–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/Ifestos.political.thought/
Κονδυλης Παναγιώτης– https://www.facebook.com/groups/Kondylis.Panagiotis/
Θολό βασίλειο της ΕΕ https://www.facebook.com/groups/TholoVasileioEU/
Θουκυδίδης–Πολιτικός Στοχασμός https://www.facebook.com/groups/thucydides.politikos.stoxasmos/
Μέγας Αλέξανδρος–Ιδιοφυής Στρατηγός και Στρατηλάτης https://www.facebook.com/groups/M.Alexandros/
Εκλεκτά βιβλία που αξίζουν να διαβαστούν https://www.facebook.com/groups/eklektavivlia/
Ειρηνική πολιτική επανάσταση https://www.facebook.com/groups/PolitPeacefulRevolution/
Προσωπική σελίδα https://www.facebook.com/p.ifestos
Πολιτισμός, Περιβάλλον, Φύση, Ψάρεμα https://www.facebook.com/Ifestos.DimotisBBB
«Κοσμοθεωρία των Εθνών» https://www.facebook.com/kosmothewria.ifestos
Προσωπικό προφίλ https://www.facebook.com/panayiotis.ifestos